• سعید یعقوبی خریدار کلیه O+
  • متولد 1360 از استان خراسان رضوی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات اگه واقعا قصد فروش و اهدا کلیه دارید تماس بگیرید . قیمت توافقی
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه