• مهدی علی احمدی خریدار کلیه AB+
  • متولد 1362 از استان سیستان و بلوچستان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات نیاز شدید و خیلی فوری به کلیه
    قیمت خرید کلیه توافقی میباشد

    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه