• مریم براهیمی خریدار کلیه A+
  • متولد 1358 از استان اصفهان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات نیازمند فوری خرید کلیه با گروه خونی A+ هستم.لطفا با همین شماره تماس بگیرید.
    تمام مدارک کلیه و آزمایش ها و سونوگرافی و تاییدیه ها همه کاملا اماده است و ثبت شده

    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه